Επαγγελματικά Ταξίδια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να υιοθετήσει κάθε κράτος-μέλος μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία να επιτρέπει σε όλους τους κατόχους του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού να ταξιδεύουν χωρίς περιορισμούς για όσο διαρκεί η επιδημία του Covid-19.

Η πρόταση θα τεθεί σε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου.

Εξαιρουμένων των περιοχών, όπου παρατηρείται μεγάλη διάδοση, τα μέτρα αναφορικά με τον κοροινοιό θα πρέπει να προσαρμοστούν βάσει της κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης των ατόμων, δηλαδή περισσότερο βάσει ανθρωποκεντρικών παρά γεωγραφικών συνθηκών, σύμφωνα με την πρόσφατη εισήγηση του Κοινοβουλίου.

Ουσιαστικά, όλοι οι επιβάτες που έχουν εκδώσει Ψηφιακό Πιστοποιητικό, το οποίο περιλαμβάνει είτε ολοκληρωμένο κύκλο εμβολιασμού είτε νόσηση, θα έπρεπε να ταξιδεύει ελεύθερα στην Ε.Ε.

Όλα τα μέλη έχουν επιβεβαιώσει πως η κατοχή του Ψηφιακού Πιστοποιητικού θα έπρεπε να αποτελέσει διαπιστευτήριο ελεύθερων μετακινήσεων, όπως ανέφερε η Στελλα Κυριακίδη και ο Didier Reynders, Επίτροποι Υγείας και Δικαιοσύνης αντίστοιχα, σε κοινή τους δήλωση.

Οι Επίτροποι παρότρυναν την Ε.Ε. να επιβάλλει κοινές οδηγίες προς όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία και η διαφάνεια για όλους τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες.

Κάθε μέλος θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις δεδομένης της κατάστασης. Εφόσον η μετάλλαξη Όμικρον έχει διαδοθεί σε όλη την Ευρώπη, είναι ώρα να επαναπροσδιορίσουμε τις επιπλέον ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που κάθε μέλος έχει επιβάλλει τους τελευταίους μήνες, μετατρέποντας τα ταξίδια σε κάτι δύσκολο και απρόβλεπτο σε όλη την Ε.Ε.

Στόχος της ανανεωμένης πρότασης είναι να βρεθεί μία κοινή λύση για το ασφαλές άνοιγμα των συνόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το Κοινοβούλιο στη δήλωσή του κάνει μνεία στην αύξηση των εμβολιασμών και την έκδοση πιστοποιητικών.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) θα πρέπει να συνεχίσει να δημοσιεύει τον χάρτη των παραγόντων κινδύνου Covid στην ΕΕ με βάση το ποσοστό κοινοποίησης κρουσμάτων, εμβολιασμών και τον αριθμό των διαγνωστικών τεστ, σύμφωνα με την πρόταση.

Επιπλέον, η περίπτωση κατά την οποία κάποιο κράτος-μέλος δύναται να επιβάλλει νέα μέτρα κατόπιν εμφάνισης κάποιας νέας μετάλλαξης, θα αξιολογείται από το Κοινοβούλιο με τη βοήθεια του ECDC.

Θα πρέπει ωστόσο στο σημείο αυτό να επισημανθεί, ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά στόχος είναι οι κατά τόπους εθνικοί φορείς να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν το περιεχόμενο της.

Πηγή: gtp.gr

This website uses necessary cookies to ensure you get the best experience. In addition to necessary cookies for the operation of our website, Antaeus uses third party cookies subject to your consent.