Πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2021
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞEΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Ζέππου 33, 16675, Γλυφάδα, (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όντας η υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα»), τα οποία συλλέγονται  στα πλαίσια της από εσάς χρήσης των ιστοσελίδων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»,   σας ενημερώνει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας αυτών.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε τις Ιστοσελίδες της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στις Ιστοσελίδες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα σας, η διεύθυνση ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα οποία παρέχονται από εσάς οικειοθελώς στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κανένα προσωπικό δεδομένο δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, αγοράς, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις Ιστοσελίδες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης των ιστοσελίδων και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των ιστοσελίδων απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν στα παιδιά και η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες των Ιστοσελίδων αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (π.χ. δεδομένα που ορίζουν ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

2. ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενδέχεται να συλλέξει δεδομένα από εσάς καθώς περιηγείστε στις ιστοσελίδες. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ημέρες & ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει δεδομένα μη  προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη χωρίς να παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη. Εκτελούν αναγκαίες διεργασίες για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή/και σελίδες της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομά σας και τη διεύθυνση email.

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς. Συγκεκριμένα, μάς παρέχετε με τη συναίνεσή σας τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

4. ΧΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω των Ιστοσελίδων δεν κοινοποιούνται ή μεταφέρονται σε τρίτα μέρη.

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα κέντρα δεδομένων μας όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα, βρίσκονται στην Ελλάδα.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα  για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χωρίς κάποια χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη παύση επεξεργασίας από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό (φορητότητα δεδομένων).

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ζημία ή ηθική βλάβη, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ).

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση της Πολιτικής μας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@antaeustravel.com ή γράψτε μας στη διεύθυνση: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΚΕ», Ζέππου 33, 16675, Γλυφάδα, Ελλάδα.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Εάν η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία έχει ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσει και θα σας παρέχει επιλογές για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων

9. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα που εσείς αυτόβουλα μας αποστέλλετε (μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρονολογία γέννησης κλπ). Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται, μέσω της τήρησης του βιογραφικού σας σημειώματος σε ειδικό αρχείο που τηρούμε αποκλειστικά για τον σκοπό της αναζήτησης κατάλληλου υποψηφίου για θέση εργασίας στην Εταιρεία μας, για ένα (1) έτος , μετά το οποίο τα στοιχεία αυτά διαγράφονται· σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε τη διαγραφή τους.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία σας. Εκτός από τα απαραίτητα cookies για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Εκτός από τα αναγκαία cookies για ητ λειτουργία του ιστοτόπου, ο Όμιλος Antaeus χρησιμοποιεί third party cookies σύμφωνα με την έγκρισή σας.