ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Scroll

Ο Όμιλος Antaeus Travel προσφέρει ολοκληρωμένες business-to-business (B2B) ταξιδιωτικές λύσεις για εταιρικούς ταξιδιώτες που συμμετέχουν σε μεγάλες εμπορικές εκθέσεις παγκοσμίως. Οι πελάτες μας επωφελούνται από εξατομικευμένες λύσεις που παρέχουν οι έμπειροι ταξιδιωτικοί συμβούλοι μας, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερες συνθήκες όπως last-minute κρατήσεις ή overbooking, με τη στήριξη αξιόπιστων συνεργατών στον τομέα της φιλοξενίας και των αερομεταφορών. Εγγυόμαστε ποιοτική μετακίνηση, προσβασιμότητα και άνεση, ενώ οι σύμβουλοι Antaeus αναλαμβάνουν τη διαχείριση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και παρέχουν 24/7 προσωποποιημένη υποστήριξη.

Show me:
LOAD MORE
This website uses necessary cookies to ensure you get the best experience. In addition to necessary cookies for the operation of our website, Antaeus uses third party cookies subject to your consent.